Ký hiệu nối đất điện

Các ký hiệu nối đất điện của sơ đồ mạch - nối đất, nối đất khung máy, nối đất số.

 

Biểu tượng Tên Sự miêu tả
biểu tượng mặt đất Mặt đất Được sử dụng để tham chiếu bằng không và bảo vệ điện giật.
ký hiệu khung xe Khung gầm Kết nối với khung của mạch
ký hiệu mặt đất kỹ thuật số chung Digital / Common Ground  

 

Ký hiệu điện trở ►

 

 

 

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐIỆN
BẢNG RAPID