Ký hiệu Diode

Các ký hiệu sơ đồ Diode của mạch điện tử - Diode, LED, Zener diode, Schottky diode, photodiode, ...

Trái - Cực dương, Phải - Cực âm.

Biểu tượng Tên Sự miêu tả
biểu tượng diode Diode Diode chỉ cho phép dòng điện chạy theo một hướng (từ trái sang phải).
điốt zener Điốt Zener Cho phép dòng điện chạy theo một hướng, nhưng cũng có thể chảy theo hướng ngược lại khi trên điện áp đánh thủng
biểu tượng diode schottky Đèn Schottky Diode Schottky là một diode có điện áp rơi thấp
biểu tượng diode varicap Varactor / Diode Varicap Diode điện dung biến đổi
biểu tượng diode đường hầm Diode đường hầm  
biểu tượng dẫn Điốt phát sáng (LED) Đèn LED phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua
biểu tượng điốt quang Điốt quang Điốt quang cho phép dòng điện chạy khi tiếp xúc với ánh sáng

 

Ký hiệu bóng bán dẫn ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐIỆN
BẢNG RAPID