Как да конвертирате Ah в mAh

Как да конвертираме от електрически заряд от ампер-час (Ah) в милиампер-час (mAh).

Формула за изчисляване на ампер-час до милиампер-час

Електрическият заряд Q (mAh) в милиамперчаса (mAh) е равен на електрическия заряд Q (Ah) в амперчаса (Ah) по 1000:

Q (mAh) = Q (Ah) × 1000

 

И така, милиампер-час е равно на усилвател-час по 1000mAh / Ah:

милиампер-час = усилвател-час × 1000

или

mAh = Ah × 1000

Пример

Преобразувайте електрически заряд от 3 ампер-час в милиампер-час:

Електрическият заряд Q е равен на 3 ампер-час по 1000:

Q = 3Ah × 1000 = 3000mAh

 

Как да конвертирате mAh в Ah ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ