Как да конвертирате Wh в kW

Как да преобразуваме енергията във ватчас ( Wh) в електрическа мощност в киловати (kW) .

Можете да изчислите киловат от ват-час и часове, но не можете да конвертирате ват-час в киловат единици, тъй като ват-час и киловат единици представляват различни количества.

Формула за изчисление ват-час до киловати

Мощността P в киловати (kW) е равна на енергията E във ватчас ( Wh), разделена на 1000 пъти периода от време t в часове (h):

P (kW) = E (Wh) / (1000 × t (h) )

Така че

киловати = ват-час / (1000 × часа)

или

kW = Wh / (1000 × h)

Пример

Каква е консумацията на енергия в киловати, когато консумацията на енергия е 15000 ват-час за продължителност от 3 часа?

P = 15000 Wh / (1000 × 3 h) = 5 kW

 

Как да конвертирате kW в Wh ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ