Калории в Килоджоули (kJ) преобразуване

Калории (cal) в килоджаули (kJ) , калкулатор за преобразуване на енергия и как да конвертирате.

Калкулатор за преобразуване на калории в килоджаули

Изберете тип калорична единица, въведете енергията в калории и натиснете бутона Конвертиране :

Изберете тип калорична единица:
   
Енергиен резултат в килоджаули: kJ

kJ в преобразуване на калории ►

Малки и големи калории

Малка калория (кал) е енергията, необходима за увеличаване на 1 грам вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голяма калория (Cal) е енергията, необходима за увеличаване на 1 kg вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голямата калория се нарича още хранителна калория и се използва като единица хранителна енергия.

Как да конвертирате от калории в килоджаули

Термохимични калории до kJ

1 изч та = 0.004184 кДж

1 кДж = 239.005736 изч та

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на енергията в термохимичните калории E (calth ), разделена на 239.005736:

E (кДж) = E (изч та ) / 239.005736

Пример

Конвертиране 300 кал -ти до килоджаула.

E (kJ) = 300cal th / 239.005736 = 1.2552 kJ

15 ° C калории до kJ

1 кал 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238,9201 кал. 15

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на енергията в 15 ° C калории E (cal15), разделена на 238.9201:

E (kJ) = E ( изчислено 15 ) / 238.9201

Пример

Преобразувайте 300 кал. 15 в килоджаули.

E (kJ) = 300cal 15 / 238.9201 = 1.25565 kJ

Големи / калории за храна до kJ

1 Cal = 4.184 kJ

1 kJ = 0,239 кал

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на 4184 пъти енергията в големи / калории E (Cal) :

E (kJ) = 4.184 × E (cal th )

Пример

Преобразувайте 0,3 Cal в килоджаули.

E (kJ) = 4.184 × 0.3 Cal = 1.2552 kJ

 

kJ в преобразуване на калории ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ