Преобразуване на калории в калории

Килоджоули (kJ) в калории (cal), калкулатор за преобразуване на енергия и как да конвертирате.

Калкулатор за преобразуване на калории в калории

Въведете енергията в килоджаули, изберете тип калорична единица и натиснете бутона Конвертиране :

kJ
Изберете тип калорична единица:
   
Енергиен резултат в калории:

Калории в kJ преобразуване ►

Малки и големи калории

Малка калория (кал) е енергията, необходима за увеличаване на 1 грам вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голяма калория (Cal) е енергията, необходима за увеличаване на 1 kg вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голямата калория се нарича още хранителна калория и се използва като единица хранителна енергия.

Как да конвертирате от килоджаули в калории

Килоджоули до термохимични калории

1 изч та = 0.004184 кДж

1 кДж = 239.0057 изч та

Енергията в термохимичните калории E (калт) е равна на енергията в килоджаули E (kJ) по 239,0057:

E (кал) = E (kJ) × 239,0057

Пример

Преобразувайте 0,6 килоджаула в термохимични калории.

E (изч) = 0.6kJ х 239.0057 = 143.4 изч та

Килоджаули до 15 ° C калории

1 кал 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238,9201 кал. 15

Енергията в 15 ° C калории E (cal15) е равна на енергията в килоджаули E (kJ) по 238.9201:

E (изчислено 15 ) = E (kJ) × 238,9201

Пример

Преобразувайте 0,6 килоджаула в 15 ° C калории.

E (кал. 15 ) = 0,6 kJ × 238,9201 = 143,352 кал. 15

Килоджаули до големи / хранителни калории

1 Cal = 4.184 kJ

1 kJ = 0,239 кал

Енергията в големи / хранителни калории E (Cal) е равна на енергията в килоджаули E (kJ) по 0,239:

E (Cal) = E (kJ) × 0,239

Пример

Преобразувайте 0,6 килоджаула в хранителни калории.

E (Cal) = 0,6 kJ × 0,239 = 0,1434 Cal

 

Калории в kJ преобразуване ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ