Kalkulačka Exponentů

Online kalkulačka exponentů s podporou záporných čísel a kroky.

Zadejte
základnu:
Zadejte
Exponent:
 
 
Výsledek:
Výpočet:

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

** Chcete-li najít exponent ze základny a výsledek exponentace, použijte:

Logaritmická kalkulačka ►

Zákony a pravidla vývozců

Exponent vzorec je:

a n = a × a × ... × a

                    n krát

Základna a je zvýšena na mocninu n, rovná se n násobku a.

Například:

2 5 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32

Násobení exponentů

a n a m = a n + m

Příklad: 2 3 ⋅ 2 4 = 2 (3 + 4) = 2 7 = 128

 

a n b n = ( ab ) n

Příklad: 3 2 ⋅ 4 2 = (3⋅4) 2 = 12 2 = 144

 

Dělení exponentů

a n / a m = a n - m

Příklad 2 5 /2 3 = 2 (5-3) = 2 2 = 4

 

a n / b n = ( a / b ) n

Příklad: 8 2 /2 2 = (8/2 ) 2 = 4 2 = 16

 

Síla exponenta

( a n ) m = a nm

Příklad: (2 3 ) 4 = 2 (3 ⋅ 4) = 2 12 = 4096

 

Radikál exponentu

m √ ( a n ) = a n / m

Příklad: 2 √ (2 6 ) = 2 (6/2) = 2 3 = 8

 

Záporný exponent

a -n = 1 / a n

Příklad: 2 -3 = 1/2 3 = 1/8 = 0,125

 

Nulový exponent

a 0 = 1

Příklad: 4 0 = 1

 

Viz: pravidla exponentů

 

Logaritmická kalkulačka ►

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY