Logaritmická kalkulačka

Vypočítejte logaritmus čísla na libovolnou základnu:

×
přihlásit
×
přihlásit

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Když:

b y = x

Pak základní b logaritmus čísla x:

log b x = y

Změna logaritmu základní kalkulačky

přihlásit

Anti-logaritmus kalkulačka

Chcete-li na kalkulačce vypočítat log -1 (y), zadejte základnu b (10 je výchozí hodnota, zadejte e pro konstantu e), zadejte hodnotu logaritmu y a stiskněte tlačítko = nebo vypočítat :

 
Výsledek:

Když

y = log b x

Anti logaritmus (nebo inverzní logaritmus) se vypočítá zvýšením základny b na logaritmus y:

x = log b -1 ( y ) = b y

Logaritmická pravidla

Logaritmické pravidlo produktu

log b ( x × y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Pravidlo kvocientu logaritmu

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Logaritmické pravidlo síly

log b ( x y ) = y ×log b ( x )

Logaritmické pravidlo základního přepínání

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Logaritmická změna základního pravidla

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

 

Logaritmus - log (x) ►

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY