Procentní chyba kalkulačka

Přibližná / naměřená hodnota:
Přesná / skutečná hodnota: 
 
Procentní chyba:
Percentuální chyba není absolutní:
Absolutní chyba:

Procentní kalkulačka ►

Výpočet chyby v procentech

Absolutní chyba se rovná absolutní hodnotě rozdílu mezi přesnou hodnotou a přibližnou hodnotou:

ε = | V přesné - V přibližně |

Procentní chyba se rovná 100% násobku absolutní chyby dělené přesnou hodnotou:

δ = 100% × | V přesné - V přibližně | / | V přesné |

 

Procentní kalkulačka ►

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY