Kalkulačka procentního zvýšení / snížení

Počáteční částka:
Konečná částka:
 
Procento zvýšení / snížení: %
Výpočet:

 

Počáteční částka:
Procento zvýšení / snížení: %
 
Absolutní rozdíl:
Konečná částka:
Výpočet:

Procentní kalkulačka ►

Procento zvýšení / snížení výpočtu

Procentuální nárůst / pokles ze staré hodnoty (V stará ) na novou hodnotu (V nová ) se rovná rozdílu mezi starou a novou hodnotou děleno starou hodnotou krát 100%:

procento zvýšení / snížení = ( V nové - V staré ) / V staré × 100%

Příklad č. 1

Zvýšení cenového procenta ze staré hodnoty 1 000 $ na novou hodnotu 1 200 $ je vypočítáno podle:

procentní nárůst = ($ 1200 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = 0,2 × 100% = 20%

Příklad č. 2

Snížení cenového procenta ze staré hodnoty 1 000 USD na novou hodnotu 800 USD je vypočítáno podle:

procentní pokles = ($ 800 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = -0,2 × 100% = -20%

Výpočet rozdílu a konečné hodnoty

Rozdíl d se rovná počáteční hodnotě V 0 násobku procentního zvýšení / snížení p děleného 100:

d = V 0 × p / 100

Konečná hodnota V 1 se rovná počáteční hodnotě V 0 plus rozdílu d:

V 1 = V 0 + d

 

Procentní kalkulačka ►

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY