Konvoluční kalkulačka

Zadejte první sekvenci dat:
Zadejte druhou sekvenci dat:
Pořadí dat výsledku:

Výpočet konvoluce

Posloupnost y (n) se rovná konvoluci posloupností x (n) a h (n):

y (n) = x (n) * h (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} x (k) h (nk)

Pro konečné posloupnosti x (n) s hodnotami M a h (n) s hodnotami N:

y (n) = \ sum_ {k = 0} ^ {N} x (n + k) h (N-1-k)

 Pro n = 0 .. M + N -2

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY