Sådan konverteres kWh til watt

Sådan konverteres energi i kilowatt-time (kWh) til elektrisk kraft i watt (W) .

Du kan beregne watt fra kilowatt-time og timer. Du kan ikke konvertere kilowatt-time til watt enhed, da kilowatt-time og watt enheder repræsenterer forskellige mængder.

Kilowatt-time til watt beregningsformel

Effekten P i watt (W) er lig med 1000 gange energien E i kilowatt-time (kWh) divideret med tidsperioden t i timer (hr):

P (W) = 1000 × E (kWh) / t (time)

watt = kilowatt-time / time

eller

W = 1000 × kWh / h

Eksempel

Hvad er strømforbruget i watt, når energiforbruget er 15 kilowatt-time i en varighed på 3 timer?

P = 1000 × 15 kWh / 3 timer = 5000 W

 

Sådan konverteres watt til kWh ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER