כיצד להמיר מגברים לאום

כיצד להמיר זרם חשמלי ב אמפר (A) ל התנגדות ב אוהם (Ω) .

אתה יכול לחשב אוהם ממגברים וולט או וואט , אך אינך יכול להמיר מגברים לאום מאחר ויחידות אוהם ומגברים מייצגות כמויות שונות.

חישוב מגברים לאום עם וולט

ההתנגדות R באום (Ω) שווה למתח V בוולט (V), חלקי הזרם I במגברים (A):

R (Ω) = V (V) / I (A)

אז

אוהם = וולט / אמפר

או

Ω = V / A

דוגמא

מה ההתנגדות של מעגל חשמלי שמספק מתח של 12 וולט וזרימת זרם של 0.3 אמפר?

ההתנגדות R שווה ל 12 וולט חלקי 0.3 אמפר:

R = 12V / 0.3A = 40Ω

חישוב מגברים לאום עם וואט

ההתנגדות R באום (Ω) שווה לעוצמה P בוואט (W), חלקי הערך הריבועי של הזרם I במגברים (A):

R (Ω) = P (W) / I (A) 2

אז

אוהם = וואט / אמפר 2

או

Ω = W / A 2

דוגמא

מהי ההתנגדות של מעגל חשמלי שצריכת החשמל שלו היא 30 וולט וזרימת הזרם של 0.5 אמפר?

ההתנגדות R שווה ל -30 וואט חלקי הערך בריבוע של 0.5 אמפר:

R = 30W / 0.5A 2 = 120Ω

 

חישוב אוהם למגברים ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים