מתרגם בינארי לטקסט

הזן מספרים בינאריים עם קידומת / פוסט-תיקון / מפריד ולחץ על כפתור המר
(למשל: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

ממיר טקסט לבינארי ►

קידוד טקסט ASCII משתמש בתא אחד קבוע לכל תו.

קידוד טקסט UTF-8 משתמש במספר משתנה של בתים לכל תו. זה דורש תיחום בין כל מספר בינארי.

כיצד להמיר בינארי לטקסט

המרת קוד ASCII בינארי לטקסט:

 1. קבל בתים בינאריים
 2. המר בתים בינאריים לעשרוני
 3. קבל תו של קוד ASCII מטבלת ASCII
 4. המשך עם הבית הבא

דוגמא

המר "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" קוד ASCII בינארי לטקסט:

פִּתָרוֹן:

השתמש בטבלת ASCII כדי לקבל תו מקוד ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

עבור כל הבתים הבינאריים אתה אמור לקבל את הטקסט:

"לשתול עצים"

כיצד להמיר בינארי לטקסט?

 1. קבל קוד בתים בינאריים
 2. המר בתים בינאריים לעשרוני
 3. קבל תו של קוד ASCII עשרוני מטבלת ASCII
 4. המשך עם בתים בינאריים הבאים

כיצד להשתמש בממיר בינארי לטקסט?

 1. הדבק קודי בתים בינאריים בתיבת טקסט קלט.
 2. בחר סוג קידוד תווים.
 3. לחץ על כפתור המר.

כיצד להמיר קוד בינארי לאנגלית?

 1. קבל קוד בתים בינאריים
 2. המר בתים בינאריים לעשרוני
 3. קבל אות אנגלית של קוד ASCII עשרוני מטבלת ASCII
 4. המשך עם בתים בינאריים הבאים

כיצד להמיר 01000001 בינארי לטקסט?

השתמש בטבלת ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = תו 'A'

כיצד להמיר 00110000 בינארי לטקסט?

השתמש בטבלת ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = תו '0'

טבלה בינארית לטבלת המרות טקסט

הקסדצימלי בינארי
דמות ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 תעודת סל
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0 א 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 תעודת סל
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1 א 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 ארה"ב
20 00100000 מֶרחָב
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2 א 00101010 *
2 ב 00101011 +
2C 00101100 ,
דו מימד 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3 א 00111010 :
3 ב 00111011 ;
3C 00111100 <
תלת מימד 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 א
42 01000010 ב
43 01000011 ג
44 01000100 ד
45 01000101 ה
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 אני
4 א 01001010 י
4B 01001011 ק
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 פ
51 01010001 ש
52 01010010 ר
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 וי
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5 א 01011010 Z
5 ב 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 א
62 01100010 ב
63 01100011 ג
64 01100100 ד
65 01100101 ה
66 01100110 f
67 01100111 ז
68 01101000 ח
69 01101001 אני
6 א 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 אני
6D 01101101 מ
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 ש
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7 א 01111010 z
7 ב 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים