ממיר אוקטלי לעשרוני

הזן מספר אוקטלי:
8
תוצאה עשרונית:
10
תוצאה משושה:
16
חישוב עשרוני:
 

ממיר עשרוני לאוקטאלי ►

כיצד להמיר מעשרון לעשרוני

מספר עשרוני רגיל הוא סכום הספרות כפול 10 n .

דוגמה מס '1

137 בבסיס 10 שווה לכל ספרה המוכפלת עם 10 n המקבילה לה :

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

מספרים אוקטלים נקראים באותה צורה, אך כל ספרה סופרת 8 n במקום 10 n .

הכפל כל ספרה של המספר המשושה עם 8 n המקביל לו .

דוגמה מס '2

37 בבסיס 8 שווה לכל ספרה המוכפלת עם 8 n המקבילה לה :

37 8 = 3 × 8 1 + 7 × 8 0 = 24 + 7 = 31

דוגמה מס '3

7014 בבסיס 8 שווה לכל ספרה המוכפלת בכוח המקביל שלה 8:

7014 8 = 7 × 8 3 + 0 × 8 2 + 1 × 8 1 + 4 × 8 0 = 3584 + 0 + 8 + 4 = 3596

טבלת המרות אוקטלית לעשרונית

אוקטאל

בסיס 8

נקודה

בסיס 10

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
20 16
30 24
40 32
50 40
60 48
70 56
100 64

 

ממיר עשרוני לאוקטאלי ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים