ppm לאחוזי המרה

מחשבון המרה של עמודים לדקה

ppm לאחוזים, מחשבון המרת מספרים.

הזן מספר בעמ"ד ולחץ על כפתור המר :

עמודים לדקה
   
אחוז תוצאה: %

ממיר לאחוזים לדקה ►

כיצד להמיר עמודים לדקה לאחוזים

1% = 1/100

1 עמודים לדקה = 1/1000000

אז

1 עמודים לדקה = 0.0001%

אז כדי להמיר מ ppm לאחוזים, חלק את הדף לדקה ב 10000:

x (%) = x ( עמודים לדקה) / 10000

 

דוגמה: מצא כמה אחוזים ב 300 עמודים לדקה.

x (%) = 300 עמודים לדקה / 10000 = 0.03%

עמודים לדקה לאחוזים

עמודים לדקה אחוז (%)
0 עמודים לדקה 0%
1 עמודים לדקה 0.0001%
2 עמודים לדקה 0.0002%
3 עמודים לדקה 0.0003%
4 עמודים לדקה 0.0004%
5 עמודים לדקה 0.0005%
6 עמודים לדקה 0.0006%
7 עמודים לדקה 0.0007%
8 עמודים לדקה 0.0008%
9 עמודים לדקה 0.0009%
10 עמודים לדקה 0.001%
20 עמודים לדקה 0.002%
30 עמודים לדקה 0.003%
40 עמודים לדקה 0.004%
50 עמודים לדקה 0.005%
60 עמודים לדקה 0.006%
70 עמודים לדקה 0.007%
80 עמודים לדקה 0.008%
90 עמודים לדקה 0.009%
100 עמודים לדקה 0.01%
200 עמודים לדקה 0.02%
300 עמודים לדקה 0.03%
400 עמודים לדקה 0.04%
500 עמודים לדקה 0.05%
600 עמודים לדקה 0.06%
700 עמודים לדקה 0.07%
800 עמודים לדקה 0.08%
900 עמודים לדקה 0.09%
1000 עמודים לדקה 0.1%
2000 עמודים לדקה 0.2%
3000 עמודים לדקה 0.3%
4000 עמודים לדקה 0.4%
5000 עמודים לדקה 0.5%
6000 עמודים לדקה 0.6%
7000 עמודים לדקה 0.7%
8000 עמודים לדקה 0.8%
9000 עמודים לדקה 0.9%
10000 עמודים לדקה 1%
100000 עמודים לדקה 10%
1000000 עמודים לדקה 100%

 

ממיר לאחוזים לדקה ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים