ממיר בינארי להקס

2
תוצאה משושה:
16
תוצאה עשרונית:
10

ממיר משושה לבינארי ►

טבלת המרה בינארית להקס

בינארי Hex
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 א
1011 ב
1100 ג
1101 ד
1110 ה
1111 F
10000 10
100000 20
1000000 40
10000000 80
100000000 100

ממיר משושה לבינארי ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים