ממיר בינארי לעשרוני

2
מספר עשרוני:
10
עשרוני מהשלמת חתום 2:
10
מספר משושה:
16
שלבי חישוב עשרוניים:
 

ממיר עשרוני לבינארי ►

כיצד להמיר בינארי לעשרוני

למספר בינארי עם n ספרות:

d n-1  ... d 3  d 2  d 1  d 0

המספר העשרוני שווה לסכום הספרות הבינאריות (d n ) כפול מכוחן 2 (2 n ):

עשרוני = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

דוגמא

מצא את הערך העשרוני של 111001 2 :

מספר בינארי: 1 1 1 0 0 1
כוח של 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

טבלת המרה בינארית לעשרונית


מספר בינארי

מספר עשרוני

מספר משושה
0 0 0
1 1 1
10 2 2
11 3 3
100 4 4
101 5 5
110 6 6
111 7 7
1000 8 8
1001 9 9
1010 10 א
1011 11 ב
1100 12 ג
1101 13 ד
1110 14 ה
1111 15 F
10000 16 10
10001 17 11
10010 18 12
10011 19 13
10100 20 14
10101 21 15
10110 22 16
10111 23 17
11000 24 18
11001 25 19
11010 26 1 א
11011 27 1B
11100 28 1C
11101 29 1D
11110 30 1E
11111 31 1F
100000 32 20
1000000 64 40
10000000 128 80
100000000 256 100

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים