אחוז להמרה עשרונית

%
   
תוצאה עשרונית:  
תַחשִׁיב:  

כיצד להמיר אחוז לעשרוני

על מנת להמיר אחוז למספר עשרוני, יש לחלק את האחוז ל- 100:

1% = 1/100 = 0.01

5% = 5/100 = 0.05

10% = 10/100 = 0.1

35% = 35/100 = 0.35

50% = 50/100 = 0.5

100% = 100/100 = 1

230% = 230/100 = 2.3

אחוז לטבלת המרות עשרונית

אָחוּז נקודה
0.1% 0.001
1% 0.01
2% 0.02
3% 0.03
4% 0.04
5% 0.05
6% 0.06
7% 0.07
8% 0.08
9% 0.09
10% 0.1
20% 0.2
30% 0.3
40% 0.4
50% 0.5
60% 0.6
70% 0.7
80% 0.8
90% 0.9
100% 1
200% 2
300% 3
400% 4
500% 5

 

המרה עשרונית לאחוז ►

 


ראה גם

Advertising

מספר המרה
שולחנות מהירים