נגזרת של לוגריתם

כאשר הפונקציה הלוגריתמית ניתנת על ידי:

f ( x ) = יומן b ( x )

הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית ניתנת על ידי:

f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

x הוא ארגומנט הפונקציה.

b הוא בסיס הלוגריתם.

ln b הוא הלוגריתם הטבעי של b.

 

לדוגמא מתי:

f ( x ) = יומן 2 ( x )

f ' ( x ) = 1 / ( x ln (2))

 

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים