כללי לוגריתם ותכונות

כללי ותכונות לוגריתם:

 

שם החוק כְּלָל
כלל מוצר לוגריתם

יומן b ( x ∙ y ) = יומן b ( x ) + יומן b ( y )

כלל מכסת לוגריתם

יומן b ( x / y ) = יומן b ( x ) - יומן b ( y )

כלל כוח לוגריתם

יומן b ( x y ) = y ∙ יומן b ( x )

כלל מתג בסיס לוגריתם

יומן ב ( ג ) = 1 / יומן ג ( ב )

כלל שינוי בסיס לוגריתם

יומן b ( x ) = יומן c ( x ) / יומן c ( ב )

נגזרת של לוגריתם

f ( x ) = יומן b ( x ) f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

אינטגרל של לוגריתם

log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

לוגריתם של 0

יומן b (0) אינו מוגדר

\ lim_ {x \ ל- 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty
לוגריתם של 1

יומן b (1) = 0

לוגריתם של הבסיס

יומן ב ( ב ) = 1

לוגריתם של אינסוף

lim log b ( x ) = ∞, כאשר x → ∞

כלל מוצר לוגריתם

הלוגריתם של הכפל של x ו- y הוא סכום הלוגריתם של x והלוגריתם של y.

יומן b ( x ∙ y ) = יומן b ( x ) + יומן b ( y )

לדוגמה:

יומן ב (3 7) = יומן ב (3) + יומן ב (7)

ניתן להשתמש בכלל המוצר לחישוב כפל מהיר באמצעות פעולת חיבור.

התוצר של x כפול y הוא הלוגריתם ההפוך של סכום היומן b ( x ) וה- log b ( y ):

x ∙ y = log -1 (log b ( x ) + log b ( y ))

כלל מכסת לוגריתם

הלוגריתם של חלוקה של x ו- y הוא ההבדל של לוגריתם של x ושל לוגריתם של y.

יומן b ( x / y ) = יומן b ( x ) - יומן b ( y )

לדוגמה:

יומן ב (3 / 7) = log b (3) - יומן ב (7)

ניתן להשתמש בכלל המנה לחישוב חלוקה מהיר באמצעות פעולת חיסור.

המשתנה של x חלקי y הוא הלוגריתם ההפוך של חיסור לוג b ( x ) ולוג b ( y ):

x / y = log -1 (log b ( x ) - log b ( y ))

כלל כוח לוגריתם

הלוגריתם של המעריך של x המועלה לכוחו של y, הוא y כפול הלוגריתם של x.

יומן b ( x y ) = y ∙ יומן b ( x )

לדוגמה:

יומן ב (2 8 ) = 8 יומן ב (2)

ניתן להשתמש בכלל ההספק לחישוב מעריכי מהיר באמצעות פעולת כפל.

המעריך של x שהועלה לכוחו של y שווה ללוגריתם ההפוך של הכפל של y ו- log b ( x ):

x y = log -1 ( y ∙ log b ( x ))

מתג בסיס לוגריתם

לוגריתם הבסיס של c הוא 1 חלקי בסיס הלוגריתם c של b.

יומן ב ( ג ) = 1 / יומן ג ( ב )

לדוגמה:

יומן 2 (8) = 1 / יומן 8 (2)

שינוי בסיס לוגריתם

בסיס לוגריתם b של x הוא לוגריתם בסיס c של x חלקי בסיס לוגריתם c של b.

יומן b ( x ) = יומן c ( x ) / יומן c ( ב )

לוגריתם של 0

לוגריתם הבסיס b של אפס אינו מוגדר:

יומן b (0) אינו מוגדר

המגבלה ליד 0 היא מינוס אינסוף:

\ lim_ {x \ ל- 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty

לוגריתם של 1

הלוגריתם הבסיסי של אחד הוא אפס:

יומן b (1) = 0

לדוגמה:

יומן 2 (1) = 0

לוגריתם של הבסיס

הלוגריתם הבסיסי של b הוא אחד:

יומן ב ( ב ) = 1

לדוגמה:

יומן 2 (2) = 1

נגזרת לוגריתם

מתי

f ( x ) = יומן b ( x )

ואז הנגזרת של f (x):

f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

לדוגמה:

מתי

f ( x ) = יומן 2 ( x )

ואז הנגזרת של f (x):

f ' ( x ) = 1 / ( x ln (2))

אינטגרל לוגריתם

אינטגרל הלוגריתם של x:

log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

לדוגמה:

יומן 2 ( x ) dx = x ∙ (יומן 2 ( x ) - 1 / ln (2) ) + C

קירוב לוגריתם

יומן 2 ( x ) ≈ n + ( x / 2 n - 1),

 

לוגריתם של אפס ►

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים