לוגריתם של אפס

מהו הלוגריתם של אפס? מדוע לא מוגדר יומן (0).

הפונקציה לוגריתמית אמיתית יומן b (x) מוגדר רק עבור x/ 0.

אנחנו לא יכולים למצוא מספר x, ולכן הבסיס b שהועלה לכוח x שווה לאפס:

b x = 0, x אינו קיים

אז לוגריתם הבסיס b של אפס אינו מוגדר.

לא מוגדר יומן b (0)

לדוגמא לוגריתם בסיס 10 של 0 אינו מוגדר:

לא מוגדר יומן 10 (0)

הגבול של לוגריתם הבסיס של x, כאשר x מתקרב לאפס מהצד החיובי (0+), הוא מינוס אינסוף:

lim log (x) = -אינסוף

 

לוגריתם של ►

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים