לוגריתם של המספר השלילי

מהו הלוגריתם של מספר שלילי?

הפונקציה הלוגריתמית

y = יומן b ( x )

הוא הפונקציה ההפוכה של הפונקציה האקספוננציאלית

x = b y

מכיוון שהבסיס b חיובי (b/ 0), הבסיס b המועלה לכוח y חייב להיות חיובי (b y / 0) עבור כל y אמיתי. אז המספר x חייב להיות חיובי (x/ 0).

הלוגריתם הבסיסי האמיתי של מספר שלילי אינו מוגדר.

יומן b ( x ) אינו מוגדר עבור x ≤ 0

לדוגמה, לוגריתם הבסיס 10 של -5 אינו מוגדר:

יומן 10 (-5) אינו מוגדר

לוגריתם מורכב

למספר מורכב z בצורה קוטבית:

z = r · e

הלוגריתם המורכב:

 התחבר z = ln r +

מוגדר עבור z שלילי.

 

לוגריתם של אפס ►

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים