גרף יומן (x)

תרשים פונקציה log (x). גרף לוגריתם.

y = f ( x ) = יומן 10 ( x )

 

מאפייני גרף יומן (x)

  • log (x) מוגדר לערכים חיוביים של x.
  • log (x) אינו מוגדר לערכים אמיתיים שאינם חיוביים של x.
  • יומן (x) <0 עבור 0 <x <1
  • יומן (x) = 0 עבור x = 1
  • יומן (x)/ 0 עבור x/ 1

כללי לוגריתם ►

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים