לוגריתם של אינסוף

מה הלוגריתם של האינסוף ?

יומן 10 (∞) =?

 

מכיוון שהאינסוף אינו מספר, עלינו להשתמש במגבלות:

x מתקרב לאינסוף

גבול הלוגריתם של x כאשר x מתקרב לאינסוף הוא אינסוף:

lim log 10 ( x ) = ∞

  x → ∞

x מתקרב למינוס אינסוף

המקרה ההפוך, הלוגריתם של מינוס האינסוף (-∞) אינו מוגדר עבור מספרים ממשיים, שכן הפונקציה הלוגריתמית אינה מוגדרת עבור מספרים שליליים:

lim log 10 ( x ) אינו מוגדר

  x → -∞

 

לוגריתם של המספר השלילי ►

 


ראה גם

Advertising

לוֹגָרִיתְם
שולחנות מהירים