कन्व्होल्यूशन कॅल्क्युलेटर

प्रथम डेटा क्रम प्रविष्ट करा:
दुसरा डेटा क्रम प्रविष्ट करा:
परिणाम डेटा क्रमः

कन्व्होल्यूशन गणना

अनुक्रम y (n) अनुक्रम x (n) आणि h (n) च्या दृश्यासाठी समान आहे:

y (एन) = x (एन) * एच (एन) = \ योग_ {के = - \ इन्फ्टी} ^ {\ इन्फ्टी} एक्स (के) एच (एनके)

एम व्हॅल्यूजसह एक्स (एन) आणि एन व्हॅल्यूजसह एच (एन) सीमित अनुक्रमांसाठी:

y (n) = \ बेरीज_ {के = ०} ^ {एन} x (एन + के) एच (एन -१-के)

एन = 0  साठी . एम + एन -2

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या