टक्केवारी बदल कॅल्क्युलेटर

प्रारंभिक मूल्य:
अंतिम मूल्य:
 
टक्केवारी बदल निकाल: %
गणना:

टक्केवारी कॅल्क्युलेटर ►

टक्केवारी बदलण्याची गणना

जुन्या मूल्यापासून (व्ही जुन्या ) नवीन मूल्यात (वी नवीन ) टक्केवारी बदल जुन्या आणि नवीन मूल्यांच्या फरकाने समान आहे जुन्या मूल्याच्या वेळा 100% द्वारे विभाजितः

टक्केवारी बदल = ( व्ही नवीन - व्ही जुना ) / व्ही जुन्या × 100%

उदाहरण # 1

किंमतीची टक्केवारी $ 1000 च्या जुन्या मूल्यापासून value 1200 च्या नवीन मूल्यापर्यंत वाढविणे खाली कॅल्युलेट केलेले आहे:

टक्केवारी बदल = (00 1200 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = 0.2 × 100% = 20%

उदाहरण # 2

किंमतीची टक्केवारी $ 1000 च्या जुन्या मूल्यापासून 800 डॉलरच्या नवीन मूल्यापर्यंत कमी होते:

टक्केवारी बदल = ($ 800 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = -0.2 × 100% = -20%

 

टक्केवारी कॅल्क्युलेटर ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या