पायथागोरियन प्रमेय कॅल्क्युलेटर

हायपोटेन्युझ (सी) गणना:

पाय प्रविष्ट करा (अ):
पाय (ब) प्रविष्ट करा:
हायपोटेन्युज (सी) परिणाम:

लेग (अ) गणना:

पाय (ब) प्रविष्ट करा:
हायपोटेन्युज (क) प्रविष्ट करा:
लेग (अ) निकाल:

लेग (बी) गणना:

पाय प्रविष्ट करा (अ):
कर्ण (सी) प्रविष्ट करा:
लेग (बी) निकाल:

पायथागोरियन प्रमेय

उजव्या त्रिकोणाकरिता: चौरस मूल्य कर्ण (क) लेग (अ) च्या वर्ग मूल्या आणि लेग (बी) च्या वर्ग मूल्याच्या बेरजेइतके असते:

c ^ 2 = अ ^ 2 + बी ^ 2

हायपोटेन्युज (सी) गणना

c = q sqrt {a ^ 2 + b ^ 2}

लेग (अ) गणना

a = \ sqrt {c ^ 2-b ^ 2

लेग (बी) गणना

b = \ sqrt {c ^ 2-a ^ 2}

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या