अपूर्णांक कॅल्क्युलेटर

अपूर्णांक प्रविष्ट करा, ऑपरेशन निवडा आणि कॅल्क्युलेट बटण दाबा.

निकाल:
पहा:
गणना:

सरलीकरण भिन्नांश कॅल्क्युलेटर ►

अपूर्णांक उदाहरण जोडणे

1/2 + 1/3 = (1 1 3 + 1 × 2) / (2 × 3) = 5/6

अपूर्णांक उदाहरण वजा करणे

1/2 - 1/3 = (1 × 3 - 1 × 2) / (2 × 3) = 1/6

गुणाकार अपूर्णांक उदाहरण

1/2 × 1/3 = (1 × 1) / (2 × 3) = 1/6

भागांचे विभाजन उदाहरण

1/2 ÷ 1/3 = 1/2 × 3/1 = (1 = 3) / (2 × 1) = 3/2 = 1 1/2

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या