भिन्नता कॅल्क्युलेटर

भिन्नता कॅल्क्युलेटर आणि गणना कशी करावी.

लोकसंख्या भिन्नता आणि नमुना भिन्नता कॅल्क्युलेटर

मूल्ये प्रविष्ट करा:
डेटा प्रकार:  
 
तफावत:
प्रमाणित विचलन:
मीन:

स्वतंत्र यादृच्छिक चल भिन्नता कॅल्क्युलेटर

प्रत्येक पंक्तीमध्ये संभाव्यता किंवा वजन आणि डेटा क्रमांक प्रविष्ट करा:

संभाव्यता डेटा क्रमांक
तफावत:
मीन:
प्रमाणित विचलन:

संपूर्ण लोकसंख्या भिन्नता गणना

लोकसंख्या याचा अर्थः

लोकसंख्या म्हणजे

लोकसंख्या भिन्नता:

लोकसंख्या भिन्नता

नमुना डेटा भिन्नता गणना

नमुना म्हणजे:

नमुना म्हणजे

नमुना तफावत:

नमुना भिन्नता

स्वतंत्र यादृच्छिक चल भिन्नता गणना

रँडम व्हेरिएबल म्हणजे:

यादृच्छिक व्हेरिएबल मीन

यादृच्छिक चल भिन्नता:

यादृच्छिक भिन्नता

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या