पीपीटी ते पीपीएम रूपांतरण

पीटीएम मध्ये पीटीपी रूपांतरित कसे करावे

पीपीएम आणि पीपीटी असे परिभाषित केले आहेत:

1 पीपीएम = 1/10 6 = 10 -6

1ppt = 1/10 12 = 10 -12

तर

1 पीपीएम = 10 6 पीपीटी

भाग-प्रति मिलियन एक्स पीपीएमची संख्या 10 6 ने विभाजित केलेल्या प्रति-ट्रिलियन एक्स पीपीटी भागांच्या संख्येइतकी आहे :

x पीपी मी = एक्स पीपी टी / 10 6

 

उदाहरणः 7000ppt बरोबर 0.007000 पीपीएम आहे:

x ppt = 7000ppt / 10 6 = 0.007ppm

पीपीटी ते पीपीएम रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

ppt
   
पीपीएम निकाल: पीपीएम

पीपीटी ते पीपीएम रूपांतरण टेबल

ppt पीपीएम
1 0.000001
10 0.00001
100 0.0001
1000 0.001
10000 0.01
100000 0.1
10 6 1
10 7 10
10 8 100
10 9 1000
10 10 10000

 

पीपीएम ते पीटीपी रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या