पीपीएम ते टक्के रूपांतरण

पीपीएम ते टक्के रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

पीपीएम ते टक्के, क्रमांक रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

पीपीएम मध्ये एक संख्या प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

पीपीएम
   
टक्के निकाल: %

पीपीएम कनव्हर्टर टक्के

पीपीएमला टक्केवारीत रूपांतरित कसे करावे

1% = 1/100

1 पीपीएम = 1/1000000

तर

1 पीपीएम = 0.0001%

तर पीपीएम पासून टक्के मध्ये रुपांतरित करण्यासाठी, पीपीएमला 10000 ने विभाजित करा:

x (%) = x ( पीपीएम) / 10000

 

उदाहरणः 300 पीपीएममध्ये किती टक्के आहेत ते शोधा.

x (%) = 300 पीपीएम / 10000 = 0.03%

पीपीएम ते टक्के रूपांतरण सारणी

पीपीएम टक्के (%)
0 पीपीएम 0%
1 पीपीएम 0.0001%
2 पीपीएम 0.0002%
3 पीपीएम 0.0003%
4 पीपीएम 0.0004%
5 पीपीएम 0.0005%
6 पीपीएम 0.0006%
7 पीपीएम 0.0007%
8 पीपीएम 0.0008%
9 पीपीएम 0.0009%
10 पीपीएम 0.001%
20 पीपीएम 0.002%
30 पीपीएम 0.003%
40 पीपीएम 0.004%
50 पीपीएम 0.005%
60 पीपीएम 0.006%
70 पीपीएम 0.007%
80 पीपीएम 0.008%
90 पीपीएम 0.009%
100 पीपीएम 0.01%
200 पीपीएम 0.02%
300 पीपीएम 0.03%
400 पीपीएम 0.04%
500 पीपीएम 0.05%
600 पीपीएम 0.06%
700 पीपीएम 0.07%
800 पीपीएम 0.08%
900 पीपीएम 0.09%
1000 पीपीएम 0.1%
2000 पीपीएम 0.2%
3000 पीपीएम 0.3%
4000 पीपीएम 0.4%
5000 पीपीएम 0.5%
6000 पीपीएम 0.6%
7000 पीपीएम 0.7%
8000 पीपीएम 0.8%
9000 पीपीएम 0.9%
10000 पीपीएम 1%
100000 पीपीएम 10%
1000000 पीपीएम 100%

 

पीपीएम कनव्हर्टर टक्के

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या