दशांश कॅल्क्युलेटरसाठी अंश

अपूर्णांक प्रविष्ट करा:
दशांश निकाल:
गणना:

दशांश ते अंश कनवर्टर ►

दशांश दशांश मध्ये रूपांतरित कसे करावे

पद्धत # 1

संप्रेरक 10 ची शक्ती असल्याचे विस्तृत करा.

उदाहरण # 1

3 आणि 5 ची संख्या 6-10 पर्यंत वाढविण्यात आली तर 2 व अंकाने 2 ने गुणाकार केल्यास:

3 | = 3 × 2 = 6 = 0.6
5 5 × 2 10

उदाहरण # 2

3/4 अंकाची संख्या 25 ने गुणाकार करुन 75 आणि 100 पर्यंत वाढविली जाते.

3 | = 3 × 25 = 75 = 0.75
4 4 × 25 100

उदाहरण # 3

5/8 625/1000 पर्यंत वाढवून अंकाने 125 ने गुणाकार आणि 125 ने विभाजकः

5 = 5 × 125 = 625 = 0.625
8 8 × 125 1000

पद्धत # 2

  1. भाजकाच्या अंशातून विभाजक विभाजित करण्यासाठी कॅल्क्युलेटर वापरा.
  2. मिश्र संख्येसाठी पूर्णांक जोडा.

उदाहरण # 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0.4

उदाहरण # 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1.4

पद्धत # 3

अपूर्णांक च्या अंकांकाला विभाजनासाठी लांब विभाग वापरा.

उदाहरण

4 ला भागाकार 3 च्या दीर्घ भागाद्वारे 3/4 मोजा:

  0.75
4 3 |
  0
  30
  28
    20 
    20 
      0

दशांश रूपांतरण सारणीस अपूर्णांक

अपूर्णांक दशांश
१/२ 0.5
१/3 0.33333333
2/3 0.66666667
1/4 0.25
2/4 0.5
3/4 0.75
1/5 0.2
2/5 0.4
3/5 0.6
4/5 0.8
1/6 0.16666667
2/6 0.33333333
3/6 0.5
4/6 0.66666667
5/6 0.83333333
1/7 0.14285714
2/7 0.28571429
3/7 0.42857143
4/7 0.57142858
5/7 0.71428571
6/7 0.85714286
1/8 0.125
2/8 0.25
3/8 0.375
4/8 0.5
5/8 0.625
6/8 0.75
7/8 0.875
१ 1/ /. 0.11111111
2/9 0.22222222
3/9 0.33333333
4/9 0.44444444
5/9 0.55555556
6/9 0.66666667
7/9 0.77777778
8/9 0.88888889
1/10 0.1
2/10 0.2
3/10 0.3
4/10 0.4
5/10 0.5
6/10 0.6
7/10 0.7
8-10 0.8
9-10 0.9
1/11 0.09090909
2/11 0.18181818
3/11 0.27272727
4/11 0.36363636
5/11 0.45454545
6/11 0.54545454
7/11 0.63636363
8/11 0.72727272
9/11 0.81818181
10/11 0.90909091

 

अपूर्णांक रुपांतरण मध्ये दशांश ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या