Penukaran Joules ke Kilojoules

Joules (J) ke kilojoules (kJ) , kalkulator penukaran tenaga dan cara menukar.

Penukar Joules ke kilojoules

Masukkan tenaga dalam joule dan tekan butang Convert :

J
   
Hasil dalam kilojoules: kJ

Penukaran Kilojoules ke Joules ►

Cara menukar joule menjadi kilojoules

Satu joule sama dengan seperseribu kilojoule:

1J = 0.001kJ

Tenaga dalam kilojoules E (kJ) sama dengan tenaga dalam joule E (J) dibahagi dengan 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

 

Contohnya

Tukarkan 500 joule ke kilojoule.

Tenaga E dalam kilojoule (kJ) sama dengan 500 joule (J) dibahagi dengan 1000:

E (kJ) = 500J / 1000 = 0.5kJ

Jadual penukaran Joules ke kilojoules

Tenaga (J) Tenaga (kJ)
1 J 0.001 kJ
2 J 0.002 kJ
3 J 0.003 kJ
4 J 0.004 kJ
5 J 0.005 kJ
6 J 0.006 kJ
7 J 0.007 kJ
8 J 0.008 kJ
9 J 0.009 kJ
10 J 0.01 kJ
20 J 0.02 kJ
30 J 0.03 kJ
40 J 0.04 kJ
50 J 0.05 kJ
60 J 0.06 kJ
70 J 0.07 kJ
80 J 0.08 kJ
90 J 0.09 kJ
100 J 0.1 kJ
200 J 0.2 kJ
300 J 0.3 kJ
400 J 0.4 kJ
500 J 0.5 kJ
600 J 0.6 kJ
700 J 0.7 kJ
800 J 0.8 kJ
900 J 0.9 kJ
1000 J 1 kJ
2000 J 2 kJ
3000 J 3 kJ
4000 J 4 kJ
5000 J 5 kJ
6000 J 6 kJ
7000 J 7 kJ
8000 J 8 kJ
9000 J 9 kJ
10000 J 10 kJ
100000 J 100 kJ

 

Penukaran KJ ke Joules ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID