Penukaran elektron-volt ke joule

Kalkulator penukaran elektron-volt (eV) ke joule (J) dan cara menukar.

kalkulator penukaran eV ke joules

Masukkan tenaga dalam elektron-volt dan tekan butang Tukar :

eV
   
Hasil dalam joule: J

Joules ke penukaran eV ►

Cara menukar eV ke joules

Satu elektron-volt sama dengan 1.602176565⋅10 -19 joule:

1eV = 1.602176565e-19 J = 1.602176565⋅10 -19 J

 

Jadi tenaga dalam joule E (J) sama dengan tenaga dalam elektron-volt E (eV) kali 1.602176565⋅10 -19 :

E (J) = E (eV) × 1.602176565⋅10 -19

Jadual penukaran eV ke joules

Tenaga (eV) Tenaga (J)
1 eV 1.602177⋅10 -19 J
2 eV 3.204353⋅10 -19 J
3 eV 4.806530⋅10 -19 J
4 eV 6.408706⋅10 -19 J
5 eV 8.010883⋅10 -19 J
6 eV 9.613059⋅10 -19 J
7 eV 1.121524⋅10 -18 J
8 eV 1.281741⋅10 -18 J
9 eV 1.441959⋅10 -18 J
10 eV 1.602677⋅10 -18 J
20 eV 3.204353⋅10 -18 J
30 eV 4.806530⋅10 -18 J
40 eV 6.408706⋅10 -18 J
50 eV 8.010883⋅10 -18 J
60 eV 9.613059⋅10 -18 J
70 eV 1.121524⋅10 -17 J
80 eV 1.281741⋅10 -17 J
90 eV 1.441959⋅10 -17 J
100 eV 1.602677⋅10 -17 J
200 eV 3.204353⋅10 -17 J
300 eV 4.806530⋅10 -17 J
400 eV 6.408706⋅10 -17 J
500 eV 8.010883⋅10 -17 J
600 eV 9.613059⋅10 -17 J
700 eV 1.121524⋅10 -16 J
800 eV 1.281741⋅10 -16 J
900 eV 1.441959⋅10 -16 J
1000 eV 1.602677⋅10 -16 J

 

Joules ke penukaran eV ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID