penukaran kcal ke kilojoules

Kalkulator penukaran tenaga Kilocalories (kcal) ke kilojoules (kJ) dan cara menukar.

kalkulator penukaran kcal ke kJ

Pilih jenis unit kalori, masukkan tenaga dalam kilokalori dan tekan butang Tukar :

Pilih jenis unit kalori:
   
Hasil tenaga dalam kilojoule: kJ

penukaran kJ ke kcal ►

Cara menukar dari kcal ke kilojoules

Kilokalori termokimia / makanan hingga kilojoule

1 kcal th = 4.184 kJ

Tenaga dalam kilojoules E (kJ) adalah sama dengan 4.184 kali tenaga dalam kilokalori termokekimia / makanan E (kcal) :

E (kJ) = 4.184 × E (kcal-th)

Contohnya

Tukarkan 0.3 kcal ke kilojoule.

E (kJ) = 4.184 × 0.3 kcal th = 1.2552 kJ

Kilokalori antarabangsa ke kilojoules

1 kcal IT = 4.1868 kJ

Tenaga dalam kilojoules E (kJ) sama dengan 4.1868 kali tenaga dalam kilokalori antarabangsa E (kcal-IT) :

E (kJ) = 4.1868 × E (kcal -IT )

Contohnya

Tukar 0.3 kcal IT ke kilojoule.

E (kJ) = 4.1868 × 0.3kcal IT = 1.25604 kJ

15 ° C kilokalori ke kilojoule

1 kcal 15 = 4.1855 kJ

Tenaga dalam kilojoules E (kJ) sama dengan 4.1855 kali tenaga dalam 15 ° C kilokalori E (kcal15) :

E (kJ) = 4.1855 × E (kcal 15 )

Contohnya

Tukarkan 0.3 kcal 15 ke kilojoule.

E (kJ) = 4.1855 × 0.3kkal 15 = 1.25565 kJ

20 ° C kilokalori ke kilojoule

1 cal 20 = 4.182 kJ

Tenaga dalam kilojoules E (kJ) sama dengan 4.182 kali tenaga dalam 20 ° C kilokalori E (kcal20) :

E (kJ) = 4.182 × E (kcal 20 )

Contohnya

Tukarkan 0.3 kcal 20 menjadi kilojoule.

E (kJ) = 4.182 × 0.3kkal 20 = 1.2546 kJ

 

penukaran kJ ke kcal ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID