Penukaran Kilojoules ke Kalori

Kilojoules (kJ) ke kalori (kal), kalkulator penukaran tenaga dan cara menukar.

Kalkulator penukaran Kilojoule ke kalori

Masukkan tenaga dalam kilojoule, pilih jenis unit kalori dan tekan butang Tukar :

kJ
Pilih jenis unit kalori:
   
Tenaga menghasilkan kalori:

Kalori ke penukaran kJ ►

Kalori kecil & besar

Kalori kecil (kal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar (Cal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar juga disebut kalori makanan dan digunakan sebagai unit tenaga makanan.

Cara menukar dari kilojoule ke kalori

Kilojoule hingga kalori termokimia

1 cal th = 0.004184 kJ

1 kJ = 239,0057 cal th

Tenaga dalam kalori termokimia E (calth) sama dengan tenaga dalam kilojoules E (kJ) kali 239.0057:

E (cal) = E (kJ) × 239.0057

Contohnya

Tukarkan 0.6 kilojoule ke kalori termokimia.

E (cal) = 0.6kJ × 239.0057 = 143.4 cal th

Kilojoules hingga 15 ° C kalori

1 cal 15 = 0.0041855 kJ

1 kJ = 238.9201 kal 15

Tenaga dalam 15 ° C kalori E (cal15) sama dengan tenaga dalam kilojoules E (kJ) kali 238.9201:

E (cal 15 ) = E (kJ) × 238.9201

Contohnya

Tukarkan 0.6 kilojoule kepada 15 ° C kalori.

E (cal 15 ) = 0.6kJ × 238.9201 = 143.352 cal 15

Kilojoule hingga kalori makanan / besar

1 Cal = 4.184 kJ

1 kJ = 0.239 Kal

Tenaga dalam kalori makanan / besar E (Cal) sama dengan tenaga dalam kilojoules E (kJ) kali 0.239:

E (Cal) = E (kJ) × 0.239

Contohnya

Tukarkan 0.6 kilojoule kepada kalori makanan.

E (Cal) = 0.6kJ × 0.239 = 0.1434 Cal

 

Kalori ke penukaran kJ ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID