Penukaran watt ke gigawatt

Penukaran kuasa Watt (W) ke gigawatt (GW) : kalkulator dan cara menukar.

Kalkulator penukaran watt ke gigawatt

Kalkulator penukaran kuasa Watt (W) ke gigawatt (GW) .

Masukkan kuasa dalam watt dan tekan butang Convert :

W
   
Hasil dalam gigawatt: GW

Kalkulator penukaran GW ke watt ►

Cara menukar watt menjadi gigawatt

1W = 10 -9 GW = 1/1000000000 GW

1GW = 10 9 W = 1000000000 W

Formula penukaran watt ke gigawatt

Kuasa dalam gigawatt P (GW) sama dengan kuasa dalam watt P (W ) dibahagi dengan 10 9 :

P (GW) = P (W) / 10 9

Contohnya

Tukar 5W ke gigawatt:

P (GW) = 5W / 10 9 = 5 × 10 -9 GW

Jadual penukaran watt ke gigawatt

Kuasa (watt) Kuasa (gigawatt)
0 W 0 GW
1000 W 0.000001 GW
10000 W 0.00001 GW
100000 W 0.0001 GW
1000000 W 0.001 GW
10000000 W 0.01 GW
100000000 W 0.1 GW
1000000000 W 1 GW

 

Penukaran GW ke watt ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI KUASA
JADUAL RAPID