Penukaran gram ke Kilogram

g
   
: kg
+ Gram:
kg
g
Pengiraan:  

Kg ke Gram ►

Bagaimana menukar Gram ke Kilogram

1 gram (g) sama dengan 0.001 kilogram (kg).

1 g = (1/1000) kg = 0.001 kg

Jisim m dalam kilogram (kg) sama dengan jisim m dalam gram (g) dibahagi dengan 1000:

m (kg) = m (g) / 1000

Contohnya

Tukar 5 g ke kilogram:

m (kg) = 5 g / 1000 = 0.005 kg

Jadual penukaran gram ke Kilogram

Gram (g) Kilogram (kg)
0 g 0 kg
1 g 0.001 kg
2 g 0.002 kg
3 g 0.003 kg
4 g 0.004 kg
5 g 0.005 kg
6 g 0.006 kg
7 g 0.007 kg
8 g 0.008 kg
9 g 0.009 kg
10 g 0.01 kg
20 g 0.02 kg
30 g 0.03 kg
40 g 0.04 kg
50 g 0.05 kg
60 g 0.06 kg
70 g 0.07 kg
80 g 0.08 kg
90 g 0.09 kg
100 g 0.1 kg
1000 g 1 kg

 

Kilogram ke Gram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID