Penukaran gram ke Auns

g
 
Auns: oz
Pound + Auns:
lb
oz
Pengiraan:  

Auns ke Gram ►

Bagaimana menukar Gram ke Auns

1 gram (g) sama dengan 0.03527396195 auns (oz).

1 g = 0,03527396195 oz

Jisim m dalam auns (oz) sama dengan jisim m dalam gram (g) dibahagi dengan 28.34952:

m (oz) = m (g) / 28.34952

Contohnya

Tukar 5g ke Auns:

m (oz) = 5 g / 28.34952 = 0.17637 oz

Jadual penukaran gram ke Auns

Gram (g) Auns (oz)
0 g 0 oz
1 g 0,0353 oz
2 g 0,0706 oz
3 g 0.1058 oz
4 g 0.1411 oz
5 g 0.1764 oz
6 g 0,2116 oz
7 g 0,2469 oz
8 g 0,2822 oz
9 g 0,3175 oz
10 g 0,3527 oz
20 g 0,7055 oz
30 g 1.0582 oz
40 g 1.4110 oz
50 g 1.7637 oz
60 g 2.1164 oz
70 g 2.4692 oz
80 g 2.8219 oz
90 g 3.1747 oz
100 g 3.5274 oz
1000 g 35.2740 oz

 

Auns ke Gram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID