Penukaran gram ke mg

g
   
: mg
Pengiraan:  

mg hingga gram ►

Bagaimana menukar Gram ke Miligram

1 gram (g) sama dengan 1000 miligram (mg).

1 g = 1000 mg

Jisim m dalam miligram (mg) sama dengan jisim m dalam gram (g) kali 1000:

m (mg) = m (g) × 1000

Contohnya

Tukar 5 g ke miligram:

m (mg) = 5 g × 1000 = 5000 mg

Jadual penukaran Gram ke Miligram

Gram (g) Miligram (mg)
0 g 0 mg
0.1 g 100 mg
1 g 1000 mg
2 g 2000 mg
3 g 3000 mg
4 g 4000 mg
5 g 5000 mg
6 g 6000 mg
7 g 7000 mg
8 g 8000 mg
9 g 9000 mg
10 g 10000 mg
20 g 20000 mg
30 g 30000 mg
40 g 40000 mg
50 g 50000 mg
60 g 60000 mg
70 g 70000 mg
80 g 80000 mg
90 g 90000 mg
100 g 100000 mg
1000 g 1000000 mg

 

Miligram ke Gram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID