Penukaran mikrogram ke Miligram

Kira-kira penukaran mikrogram (μg) hingga miligram (mg) berat (jisim) dan cara menukar.

Kalkulator penukaran mikrogram ke Miligram

Masukkan berat (jisim) dalam mikrogram (μg) dan tekan butang Tukar :

μg
   
: mg
Pengiraan:  

mg hingga mcg ►

Cara menukar Mikrogram ke Miligram

1 mikrogram (μg) sama dengan 1/1000 miligram (mg):

1 μg = (1/1000) mg = 0.001 mg

Jisim m dalam miligram (mg) sama dengan jisim m dalam mikrogram (μg) dibahagi dengan 1000:

m (mg) = m (μg) / 1000

Contohnya

Tukarkan 5 μg ke miligram:

m (mg) = 5 μg / 1000 = 0.005 mg

Jadual penukaran mikrogram ke Miligram

Mikrogram (μg) Miligram (mg)
0 μg 0 mg
0.1 μg 0.0001 mg
1 μg 0.001 mg
2 μg 0.002 mg
3 μg 0.003 mg
4 μg 0.004 mg
5 μg 0.005 mg
6 μg 0.006 mg
7 μg 0.007 mg
8 μg 0.008 mg
9 μg 0.009 mg
10 μg 0.01 mg
20 μg 0.02 mg
30 μg 0.03 mg
40 μg 0.04 mg
50 μg 0.05 mg
60 μg 0.06 mg
70 μg 0.07 mg
80 μg 0.08 mg
90 μg 0.09 mg
100 μg 0.1 mg
1000 μg 1 mg

 

Miligram ke Mikrogram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID