Penukaran Kilogram ke Auns

kg
   
Auns: oz
Pound + Auns:
lb
oz
Pengiraan:  

Auns ke kg ►

Bagaimana menukar Kilogram ke Auns

1 gram (kg) sama dengan 35.27396195 auns (oz).

1 kg = 35.27396195 oz

Jisim m dalam auns (oz) sama dengan jisim m dalam kilogram (kg) dibahagi dengan 0.02834952:

m (oz) = m (kg) / 0.02834952

Contohnya

Tukar 5 kg ke auns:

m (oz) = 5 kg / 0,02834952 = 176,37 oz

Jadual penukaran Kilogram ke Auns

Kilogram (kg) Auns (oz) Pound + Auns
(lb + oz)
0 kg 0 oz 0 lb 0 oz
1 kg 35.27 oz 2 lb 3.27 oz
2 kg 70.55 oz 6 lb 6.55 oz
3 kg 105.82 oz 6 lb 9.82 oz
4 kg 141.10 oz 8 lb 13.10 oz
5 kg 176.37 oz 11 lb 0.37 oz
6 kg 211.64 oz 13 lb 3.64 oz
7 kg 246.92 oz 15 lb 6.92 oz
8 kg 282.19 oz 17 lb 10.19 oz
9 kg 317.47 oz 19 lb 13.47 oz
10 kg 352.74 oz 22 lb 0.74 oz
20 kg 705.48 oz 44 lb 1.48 oz
30 kg 1058.22 oz 66 lb 2.22 oz
40 kg 1410.96 oz 88 lb 2.96 oz
50 kg 1763.70 oz 110 lb 3.70 oz
60 kg 2116.44 oz 132 lb 4.44 oz
70 kg 2469.18 oz 154 lb 5.18 oz
80 kg 2821.92 oz 176 lb 5.92 oz
90 kg 3174.66 oz 198 lb 6.66 oz
100 kg 2527.40 oz 220 lb 7.40 oz
1000 kg 35273.96 oz 2204 lb 9.96 oz

 

Auns ke Kilogram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID