Penukaran Batu ke Pound

Kalkulator penukaran berat (jisim) ke Pound (lb) berat dan jisim.

Kalkulator penukaran Batu ke Pound

Masukkan berat (jisim) dalam batu (st) dan tekan butang Convert :

st
   
: lb
Pengiraan:  

Pound ke Batu ►

Cara menukar Batu menjadi Pound

1 batu (st) sama dengan 14 paun (lb).

1 st = 14 lb

Jisim m dalam pound (lb) sama dengan jisim m dalam batu (st) kali 14:

m (lb) = m (st) × 14

Contohnya

Tukar ke-5 ke paun:

m (lb) = 5 st × 14 = 70 lb

Jadual penukaran Batu ke Pound

Batu (st) Pound (lb)
0 st 0 lb
0.1 st 1.4 paun
1 st 14 paun
2 st 28 paun
3 st 42 lb
4 st 56 paun
5 st 70 paun
6 st 84 paun
7 st 98 paun
8 st 112 paun
9 st 126 paun
10 st 140 paun
20 st 280 paun
30 st 420 lb
40 st 560 paun
50 st 700 paun
60 st 840 paun
70 st 980 paun
80 st 1120 lb
90 st 1260 paun
100 st 1400 paun
1000 st 14000 paun

 

Pound ke Batu ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID