Penukaran Kilogram ke Ton Metrik

kg
   
: t
Pengiraan:  

Ton ke kg ►

Bagaimana menukar Kilogram ke Ton

1 gram (kg) sama dengan 1000000 tan (t).

1 kg = (1/1000) t = 0.001 t

Jisim m dalam tan (t) sama dengan jisim m dalam kilogram (kg) dibahagi dengan 1000:

m (t) = m (kg) / 1000

Contohnya

Tukar 5 kg ke tan:

m (t) = 5 kg / 1000 = 0,005 t

Jadual penukaran Kilogram ke Ton

Kilogram (kg) Ton (t)
0 kg 0 t
0.1 kg 0.0001 t
1 kg 0.001 t
2 kg 0.002 t
3 kg 0.003 t
4 kg 0.004 t
5 kg 0.005 t
6 kg 0.006 t
7 kg 0.007 t
8 kg 0.008 t
9 kg 0.009 t
10 kg 0.01 t
20 kg 0.02 t
30 kg 0.03 t
40 kg 0.04 t
50 kg 0.05 t
60 kg 0.06 t
70 kg 0.07 t
80 kg 0.08 t
90 kg 0.09 t
100 kg 0.1 t
1000 kg 1 t

 

Ton ke Kilogram ►

 


Lihat juga

Advertising

PENUBUHAN BERAT
JADUAL RAPID