flagi opcji gcc -o / -O

gcc -o pisze gromadzeniu wyjście do pliku wyjściowego.

gcc -O ustawia poziom optymalizacji kompilatora .


flaga opcji gcc -o

Zapisz dane wyjściowe kompilacji do pliku wyjściowego.

Składnia

$ gcc [options] [source files] [object files] -o output file

Przykład

myfile.c:

// myfile.c
#include <stdio.h/

void main()
{
    printf("Program run\n");
}

 

Zbuduj myfile.c na terminalu i uruchom plik wyjściowy myfile :

$ gcc myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Program run
$

 


Flaga opcji gcc -O

Ustaw poziom optymalizacji kompilatora.

opcja poziom optymalizacji czas egzekucji kod rozmiar zużycie pamięci czas kompilacji
-O0 optymalizacja pod kątem czasu kompilacji (domyślnie) + + - -
-O1 lub -O optymalizacja pod kątem rozmiaru kodu i czasu wykonania - - + +
-O2 bardziej optymalizacja pod kątem rozmiaru kodu i czasu wykonania -   + ++
-O3 bardziej optymalizacja pod kątem rozmiaru kodu i czasu wykonania ---   + +++
-Os optymalizacja pod kątem rozmiaru kodu   -   ++
-Szybko O3 z szybkimi i dokładnymi obliczeniami matematycznymi ---   + +++

+ zwiększ ++ zwiększ więcej +++ zwiększ jeszcze bardziej -reduce --reduce more --- jeszcze bardziej

Składnia

$ gcc -Olevel [options] [source files] [object files] [-o output file]

Przykład

myfile.c:

// myfile.c
#include <stdio.h/

void main()
{
    printf("Program run\n");
}

 

Zbuduj myfile.c na terminalu i uruchom plik wyjściowy myfile :

$ gcc -O myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Program run
$

 

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY