Flaga opcji gcc -Wall

gcc -Wall włącza wszystkie komunikaty ostrzegawcze kompilatora. Ta opcja powinna być zawsze używana, aby wygenerować lepszy kod.

Składnia

$ gcc -Wall [options] [source files] [object files] [-o output file]

Przykład

Zapisz plik źródłowy myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h/

int main()
{
    printf("Program run!\n");
    int i=10;
}

 

Zwykła kompilacja myfile.c nie daje żadnych komunikatów:

$ gcc myfile.c -o myfile
$

 

Kompilacja myfile.c z -Wall:

$ gcc -Wall myfile.c -o myfile
myfile.c In function 'main':
myfile.c:6:6: warning: unused variable 'i'
myfile.c:7:1: warning: control reaches end of non-void function
$

 

 

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY