Flaga opcji gcc -I

gcc -I dodaje katalog zawierający pliki nagłówkowe.

Składnia

$ gcc -Idir [options] [source files] [object files] [-o output file]

Przykład

proj/src/myheader.h:

// myheader.h
#define NUM1 5

 

myfile.c:

// myfile.c
#include <stdio.h/
#include "myheader.h"
 
void main()
{
    int num = NUM1;
    printf("num=%d\n", num);
}

 

Zbuduj plik myfile.c bez dołączania katalogu proj / src :

$ gcc myfile.c -o myfile
myfile.c:2:22: fatal error: myheader.h: No such file or directory
compilation terminated.
$

 

Budowa myfile.c z zawierać katalog proj / src :

$ gcc -Iproj/src myfile.c -o myfile
$ ./myfile
num=5
$

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY