flaga opcji gcc -c

gcc -c kompiluje pliki źródłowe bez łączenia.

Składnia

$ gcc -c [options] [source files]

Przykład

Zapisz plik źródłowy myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h/
 
void main()
{
    printf("Program run\n");
}

 

Skompiluj myfile.c :

$ gcc -c myfile.c

Ta kompilacja wygenerowała plik obiektu myfile.o .

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY