flagi opcji gcc -L / -l

gcc -l łączy z plikiem biblioteki.

gcc -L szuka w katalogu plików bibliotek.

Składnia

$ gcc [options] [source files] [object files] [-Ldir] -llibname [-o outfile]

 

Połącz -l z nazwą biblioteki bez przedrostka lib i rozszerzeń .a lub .so .

Przykłady

Przykład 1

W przypadku pliku biblioteki statycznej libmath. użycie -lmath :

$ gcc -static myfile.c -lmath -o myfile

 
Przykład 2

Dla pliku biblioteki współdzielonej libmath. więc użyj -lmath :

$ gcc myfile.c -lmath -o myfile

 
Przykład 3

file1.c:

// file1.c
#include <stdio.h/

void main()
{
    printf("main() run!\n");
    myfunc();
}

 

file2.c:

// file2.c
#include <stdio.h/

void myfunc()
{
    printf("myfunc() run!\n");
}

 

Zbuduj plik file2.c , skopiuj plik obiektowy file2.o do katalogu libs i zarchiwizuj go w bibliotece statycznej libmylib.a :

$ gcc -c file2.c
$ mkdir libs
$ cp file2.o libs
$ cd libs
$ ar rcs libmylib.a file2.o

 

Budowa file1.c ze statycznej biblioteki libmylib.a w libs katalogu.

Kompiluj bez -L wyniki z błędem:

$ gcc file1.c -lmylib -o outfile
/usr/bin/ld: cannot find -llibs
collect2: ld returned 1 exit status
$

Buduj z -L i uruchom:

$ gcc file1.c -Llibs -lmylib -o outfile
$ ./outfile
main() run!
myfunc() run!
$

 


Zobacz też

Advertising

GCC
SZYBKIE STOŁY